Ostaci stare džamije u Bandolu dobili status nacionalnog spomenika

Na 16. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika donesena je odluka o proglašenju deset dobara  nacionalnim spomenicima. Prema novoj odluci nacionalnim spomenikom je proglašena i graditeljska cjelina – mjesto i ostaci džamije s mejtefom u Bandolu kod Travnika.

Stara džamija u Bandolu je jedna od najstarijih u BiH. Nema podataka o tačnoj godini gradnje. Prva inicijativa da se mjesto i ostaci stare džamije u Bandolu proglase nacionalnim spomenikom je pokrenuta još 2012. a istraživanje i pribavljanje dokumentacije o džamiji je započeto 2017. godine.

Džamija je porušena u ljeto 1993. godine tokom ratnih dešavanja u BiH,

Napad pripadnika HVO-e na selo Bandol počeo je 08.06.1993 godine u ranim jutarnjim satima da bi oko 13.00 ušli u selo i nastavili sa ubijanjem i paljenjem.U selu je ostao nepokretni starac Muhamed Terzić (1920) čiji su ostaci spaljenog tijela pronađeni u kući u kojoj je boravio.

U Bandolu su tada zapaljene i srušene 64 porodične kuće 37 pratećih objekata kao jedna od najstarijih džamija u BiH.

 

 

Zadnja slika Medzlis IZ

b-novine.com

F
Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: