Zanimljiva statistika Općinskog vijeća Travnik 2012-16.godina

Evo malo zanimljive  statistike iz saziva Općinskog vijeća Travnik 2012-16.godina :586

Najviše pitanja i vijećničkih inicijativa uputili su: Siniša Dukić (SDP) – 39; Alen Salkić (SDA) – 35; Elvedin Kanafija (SBB) – 29; Azra Smailagić (SDP) – 27; Admir Arnautović (SDP) – 20; Lejla Porča (SBB) – 20 i Hamid Suljić (Stranka za BiH) – 20.

Ono što je zanimljivo je da se sad na listama za predstojeće izbore nalaze samo 3 od pobrojanih vijećnika – Siniša Dukić, Admir Arnautović i Lejla Porča. Bez da su ijednu vijećničku inicijativu ili pitanje uputili u toku protekle četiri godine je čak 9 vijećnika i to: Alaga Hodžić (SDA); Ibro Zuparević (SDA); Sefir Kasumović (SDA); Alma Zolota (SDA); Vahida Softić (SDA); Emir Adilović (SDA); Zvonko Vuković (Hrvatska koalicija za Travnik); Husein Otuzbir (Koalicija LDS – SPU) i Goran Gučanin (Hrvatska lista za Travnik). Od pobrojanih čak 6 je ponovo na listama – Alaga Hodžić, Alma Zolota, Vahida Softić, Emir Adilović, Husein Otuzbir i Goran Gučanin. Gledano po klubovima vijećnika ova statistika bi izgledala ovako:

1. SDP – 101 vijećničko pitanje/inicijativa,

2. SBB – 76 vijećničkih pitanja/inicijativa,

3. Hrvatska lista za Travnik – 58 vijećničkih pitanja/inicijativa,

4. SDA – 56 vijećničkih pitanja/inicijativa,

5. Stranka za BiH – 21 vijećničko pitanje/inicijativa i

6. Zajednički klub Koalicije LDS-SPU i Hrvatske liste za Travnik – 0 (nula) vijećničkih pitanja/inicijativa.

ov-travnik

Foto/ travnik-grad.info

F
Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: