SBK ide u nova zaduženja kod komercijalnih banaka

I pored toga što je Srednjobosanski kanton zadužen oko 17 miliona maraka na današnjem  zasjedanju zastupnici u Skupštini Srednjobsanskog kantona podržali su odluke o tri kreditna aranžmana koja je predložila Vlada Srednjobosanskog kantona u ukupnom iznosu od 12 miliona KM.

Zaduženjem od  6 miliona KM, (kod Intesa San paolo banke),  sredstva će se koristit  za isplate po vansudskim nagodbama , zaposlenicima u školstvu,ministarstvu  unutarnjih poslova, pravosudnim institucijama te naknade advokatima.

Kod druge banke a u istu svrhu ovaj kanton će se zadužiti (UniCredit banke d.d. Mostar)  kroz dva

kreditna aranžamana, jedan u iznosu od 4 miliona KM i drugi u iznosu od 2 miliona KM, tako da je ukupan dug kantona  veći od 30 milona KM.(Tako tvrde  iz Vlade SBK, mada se procjenjuje da je deficit daleko veći od iskazanih 30 miliona)

 

1-20160601_1050071
F
Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: