O ODVOZU SMEĆA IMA(LI) KO DA BRINE?!

Jedan od najvećih problema koje naša Biljanska dolina ima izražen je kroz divlje deponije smeća, a koje nastaju kao rezultat samovoljnog i nesavjesnog odlaganja otpadnih materija tamo gdje se kome ukaže prilika, čak i u rijeku Bilu koja je vremenom postala “deponija koja teče”. O tom problemu sa kojim se suočavaju sve naše mjesne zajednice portal b-novine.com    već je pisao, http://b-novine.com/2016/05/17/divlje-deponije-smeca-u-biljanskoj-dolini-zasto/ a sve sa ciljem  da se na dati problem ukaže i da se podigne svijest o čuvanju okoliša. Bez obzira na velik broj nesavjesnih ljudi po ovom pitanju moramo konstatovati da u selima Biljanske doline postoje i oni koji su savjesni i koji su se, premda u nezahvalnoj ekonomskoj situaciji, odlučili plaćati komunalne usluge JKP Bašbunar Travnik koji bi smeće odvozio. Međutim, fotografije koje imate priliku vidjeti rezultat su nemara, ovog puta plaćenog i u režiji Preduzeća koje je preuzelo brigu da svojim platišama, članovima, odvozi smeće po ugovorenoj cijeni, u ugovorenom terminu sa odgovoarajućeg mjesta, na odgovarajuću lokaciju. Kada bi sve navedene dogovorene stavke pomenuli naišli bismo na dodatni nered: ugovorena cijena na terenu nije jednaka, možemo govoriti o prosječnoj cijeni: 1 KM + PDV po osobi iz domaćinstva; dogovoreni termin odvoza smeća je srijeda, koji se vrlo često prebacuje na četvrtak, a da bi dočekao petak (kao u konkretnom slučaju); dogovorena otkupna mjesta su kraj javnih puteva kojima prolaze stanovnici, a najčešće djeca. U ovisnosti od veličine i geografskog položaja nekog mjesta broj mjesta na kojima se u vrećama ili kantama ostavlja smeće a koje treba odvesti JKP Bašbunar je varijabilan. Odgovarajuća lokacija na koju se smeće odvozi je Mošćanica.

Pitamo se onda, s pravom, da li je manje opasno smeće odvoziti na divlje deponije, ili ih za plaćeni iznos stvarati u samim centrima naših sela?

(Zahvaljujemo se našem čitaocu koji nam je poslao ove fotografije sa lica mjesta, inače redovnom platiocu usluga JKP Bašbunar)

smece-2 smece-1

F
Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: