Pametnom je i išaret dosta

ramadan1-1

Abdullah ibn Mes'ud, čuveni ashab, poučavaše svijet svakog četvrtka, pa mu je jedan čovjek kazao (oslovivši ga po imenu njegovog sina):

“O, Ebu Abdurrahmane, zaista bih volio kada bi nas poučavao (kada bi nam vazio) svaki dan! A on reče:
“Od tog me odvraća to što vam ne želim dosaditi. Ja vas povremeno darivam predavanjem onako kao što je Poslanik alejhis-selam povremeno darivao nas bojeći se da nam ne pređe u dosadu.”
Cijenjeni prijatelji. Jeste da sutra sa akšam namazom ulazimo u najodabraniji mjesec, mjesec mnogostrukog dobra. Ali, bilo bi dobro promisliti o Abdullahovom postupku. Svako ke želi na FB prenositi svoje impresije vjere i uvjerenja treba imati mjeru, odnosno, treba znati mjeru za vjeru. Onaj ko je nakanio postiti, postit će bez obzira na uslove. Ko nije, on neće, bez obzira na uslove. Svako ko posti zna zbog čega posti, svako ko ide na teraviju, zna zbog čega ide na teraviju, svako ko Kur'an uči zna zbog čega to čini. Povremeno podstaknuti ljude je mjera, blago im ukazati na grešku je mjera. Ovo je vakat/vrijeme kada vjeru čuva jedinka, a ne masa, a to znači, ako želite dobro vjere ljudima, savjetujte pojedince. Tribine, masovni vazovi, mnogolajkovani statusi jesu lijepa stvar, ali efekat se postiže sa jedinkom. A to podrazumjeva, između ostalog i razgovor sa samim sobom. I zapamtite: VJERA NIJE ISKLJUČIVOST, NEGO UKLJUČIVOST.
Bože Milosni, ko je nakanio postiti daj mu snage da izdrži i nagradi ga.
Bože Milosni, ko ne može postiti popravi mu stanje nek se oduži.
Bože Pravedni, ko neće da posti ti ga uputi putevima koji vode Tebi, a nas sa tih puteva ne skreći.
Nema snage, pomoći ni upute osim kod Tebe.

Preuzeto od : E.Memić – osim naslova.

F
Contact Us :

Name:

Email:

Verification Image

Enter number from above: